How to Select best Company in Secondary Stock Market ?


12 Replies to “How to Select best Company in Secondary Stock Market ?”

  1. धन्यबाद सर।अब आफै अध्यन गरेर सेयर खरिद गर्न सक्ने जानकारी दिनु भयेकोमा।

  2. नमस्कार from Qatar धन्यवाद सर तपाईं को मेहनत र अनुभव सेयर गर्नु भएको मा 😁😁😁💐💐💐तर 6 न बुधा को सस्थागत सुसासन कसरी थाहा पाउने यो गारो भयो यो सम्बन्धि video बनाउन परो

  3. यो video एक चोटि हेर्नुहोला र प्रतिक्रिया दिनु होला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *